Mine priser

Innledende samtale/consultation: Gratis/Free

Timepris/price pr hour: Nok 800,- inkl. mva

Reiseutlegg dekkes/Travel expences must be covered:

Oppdragsavtale skrives/Assignment Agreement must be drawn up and signed