Konsulent og privatetterforskningstjenester

Thune Consult drives av Bjørn-Ivar Thune.

Jeg har 36 års tjeneste i politiet og fire års erfaring som konsulent, rådgiver og privatetterforsker. Oppdrag jeg har deltatt i disse årene har gitt meg bred kompetanse i mange type saker både i Norge og internasjonalt.

Norsk politi, norske offentlige etater og norske myndigheter har ansvar for å trygge publikum og norske borgere hjemme og ute, men ofte opplever mange å ikke få den hjelpen de trenger. Jeg er medlem i Norsk Forening for Etterforskning og Sikkerhet (NFES), og via mitt nettverk kan vi bistå med kartlegging, analyser og utredning.

Via NFES er vi tilknyttet den internasjonale organisasjonen IKD med konsulenter og privatetterforskere over hele verden, og vi har et spesielt godt nettverk i Spania. Dette gir oss muligheter til å gjøre undersøkelser der det måtte kreves, over hele verden. Jeg samarbeider også med advokat Agnete Dale i www.daleabogados.com i Marbella og advokat Audun Beckstrøm i advokatfirmaet www.advokathenjum.no i Oslo.

I tillegg har jeg god kompetanse og bred erfaring på privatøkonomi, bedriftsøkonomi, konkurser og hvordan forebygge økonomiske problemer.

-----------------------

 Thune Consult is run by Bjørn-Ivar Thune. 

I have 36 years of police service and four years of experience as a consultant, advisor and private investigator. Assignments I have participated in these years have given me broad expertise in many types of cases both in Norway and internationally. 

Norwegian police, Norwegian public agencies and the Norwegian authorities are responsible for safeguarding the public and Norwegian citizens at home and abroad, but often many feel that they do not get the help they need. I am a member of the Norwegian Association for Investigation and Security (NFES), and through my network there we can assist with mapping, analysis and investigation.

Via NFES, we are affiliated with the international organization IKD with consultants and private investigators all over the world, and we have a good network in Spain in particular. This gives us the opportunity to do surveys where necessary worldwide. I also collaborate with lawyer Agnete Dale in www.daleabogados.com in Marbella and lawyer Audun Beckstrøm in the law firm www.advokathenjum.no in Oslo.

In addition, I have good expertise and broad experience in personal finance, business economics, bankruptcy and how to prevent financial problems.